Základy marxistické filozofie

soubor videopřednášek v nízkém rozlišení

(Testy doporučujeme vyzkoušet až po shlédnutí celé kapitoly)

 

 
Úvod do studia marxismu
1 Marxismus 15 min. test   1  2
2 Dogmatismus   6 min. test   1
3 Leninismus   8 min. test   1
4 Revizionismus 10 min. test   1

 

Dialektický materialismus
1 Materialismus a idealismus 14 min. test  1  2  3
2 Dialektický materialismus 22 min. test  1  2  3  4  5  6  7  8

 

Materialistická dialektika
1 Dialektika 8 min. test  1 
2 Kategorie dialektiky 7 min. test  1  2 
3 Zákony dialektiky 21 min. test  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
4 Souvztažné kategorie 20 min. test  1  2  3  4  5  6  7

 

Teorie poznání
1 Vědomí 17 min. test  1
2 Poznání 22 min. test  1 2 3
3 Praxe a poznání 19 min. test  1
4 Pravda 16 min. test  1
5 Poznatelnost   9 min. test  1
6 Emoce 12 min. test  1
7 Stranickost poznání    9 min. test  1

 

 

Úvod do historického materialismu
1 Vznik člověka 19 min. test  1  2
2 Prehistorie 14 min. test  1
3 Historie 16 min. test  1
4 Historický materialismus 19 min. test  1  2  3
5 Společensko-ekonomická formace  25 min. test  1  2
6 Člověk a příroda 11 min. test  1

 

Člověk a výroba
1 Práce 15 min. test  1  2  3
2 Nadprodukt a nadhodnota 19 min. test  1  2  3  4  5  6
3 Vykořisťování 15 min. test  1  2
4 Plánování 13 min. test  1
5 Obchod, peníze a úrok 19 min. test  1  2  3
6 Nezaměstnanost 19 min. test  1

 

Třídy
1 Třídy 22 min. test  1
2 Soudobé třídy 21 min. test  1  2  3
3 Sociální skupiny 14 min. test  1  2 
4 Sociální vrstvy 19 min. test  1  2  3

 

Boj ve společnosti
1 Boj a násilí 13 min. test  1
2 Třídní boj 19 min. test  1
3 Revoluce 24 min. test  1
4 Válka 14 min. test  1
5 Terorismus 14 min. test  1
6 Konkurence 14 min. test  1
7 Zločin 12 min. test 

 

Vlastnictví
1 Bohatství 13 min. test  1 
2 Soukromé vlastnictví 17 min. test  1  2  3
3 Společenské vlastnictví 12 min. test  1

 

Jedinec a společnost
1 Člověk a společnost 10 min. test  1
2 Jedinec v dějinách 11 min. test  1
3 Masa a lid 12 min. test  1  2
4 Teorie elit 12 min. test  1
5 Smysl života   8 min. test  1

 

Determinismus a svoboda
1 Determinismus 20 min. test  1  2  3
2 Nezávislost 13 min. test  1
3 Rovnost 11 min. test  1
4 Svoboda 12 min. test  1

 

Politika a stát
1 Politika 21 min. test  1  2  3
2 Právo 18 min. test  1  2
3 Stát 21 min. test  1
4 Moc a vláda 13 min. test  1
5 Politické strany  33 min. test  1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11 12

 

Demokracie a diktatura
1 Demokracie 23 min. test   1  2
2 Diktatura 18 min. test   1  2
3 Centralismus 13 min. test   1
4 Byrokracie   8 min. test   1

 

Biosociální  vztahy
1 Rodina 12 min. test  1 
2 Manželství 14 min. test  1   
3 Matriarchát a patriarchát 10 min. test  1 
4 Etnické formy soužití

38 min.

test  1  2  3  4  5  6
5 Rasa a rasismus 17 min. test  1  2 

 

Společenské vědomí
1 Společenské vědomí 14 min. test  1
2 Ideologie 15 min. test  1
3 Světový názor 14 min. test  1
4 Morálka 13 min. test  1
5 Kultura a umění 18 min. test  1
6 Veřejné mínění 14 min. test  1

 

Potřeby a zájmy
1 Potřeby 14 min. test  1
2 Zájmy 13 min. test  1
3 Dialektika potřeb a zájmů  9 min. test  1
4 Cíl a prostředek 16 min. test  1  2

 

Náboženství
1 Kořeny náboženství 15 min. test  1
2 Bozi a proroci 33 min. test  1
3 Sociální funkce náboženství 25 min. test  1
4 Víra a ateismus 20 min. test  1  2  3

 

Soudobá společnost
1 Postindustriální společnost 17 min. test  1
2 Globální společnost 13 min. test  1
3 Občanská společnost 11 min. test  1
4 Informační společnost 15 min. test  1
5 Právní stát 10 min. test  1
6 Sociálně tržní společnost 14 min. test  1
7 Spotřební společnost 19 min. test  1
8 Vzdělanostní společnost 20 min. test  1